Techniques

NAGE NO KATA

KATAME NO KATA

KIME NO KATA

JU NO KATA

KODOKAN GOSHIN JiTSU

KOSHIKI NO KATA

ITSUTU NO KATA

Des images époustouflantes du magicien Koga Toshihiko

Une vidéo prise au Judo Club St Martin

Enchaînement de Suzuki Keiji